استاندارد ساخت
  • نشان استاندارد
clear-bug-div
مخازن عمودی

مخازن عمودی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه  مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات از جمله اسید ،نفت،گازوئیل و آب آشامیدنی در فضای سرپوشیده

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه  مخزن 100 لیتری عمودی تک لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات از جمله اسید ،نفت،گازوئیل و آب آشامیدنی در فضای سرپوشیده

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه  مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات ، آب ، مواد غذایی، شیر ، روغن های خوراکی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه  مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات ، آب ، مواد غذایی، شیر ، روغن های خوراکی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه بلند  مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه بلند

مناسب جهت نگهداری مایعات در اماکنی که از لحاظ قطر دارای کمبود مکان هستند

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه بلند  مخزن 1000 لیتری عمودی 3 لایه بلند

مناسب جهت نگهداری مایعات در اماکنی که از لحاظ قطر دارای کمبود مکان هستند

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه  مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات از جمله : نفت،گازوئیل،اسید و آب آشامیدنی در فضای سرپوشیده

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه  مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات از جمله : نفت،گازوئیل،اسید و آب آشامیدنی در فضای سرپوشیده

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه بلند  مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه بلند

بهترین گزینه برای ذخیره آب و انواع مایعات برای اماکنی که از لحاظ قطر دارای کمبود فضا هستند

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه بلند  مخزن 1000 لیتری عمودی تک لایه بلند

بهترین گزینه برای ذخیره آب و انواع مایعات برای اماکنی که از لحاظ قطر دارای کمبود فضا هستند

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه  مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه

مناسب جهت ذخیره انواع مایعات از جمله : آب،نفت،گازوئیل نگهداری و ذخیره آب شرب در این مخزن برای دراز مدت بدلیل سه لایه بودن مخزن،بدون جلبک زدن آب، امکانپذیر می باشد

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه  مخزن 10000 لیتری عمودی سه لایه

مناسب جهت ذخیره انواع مایعات از جمله : آب،نفت،گازوئیل نگهداری و ذخیره آب شرب در این مخزن برای دراز مدت بدلیل سه لایه بودن مخزن،بدون جلبک زدن آب، امکانپذیر می باشد

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 12000 لیتری سه لایه عمودی  مخزن 12000 لیتری سه لایه عمودی

مناسب جهت ذخیره انواع مایعات

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 12000 لیتری سه لایه عمودی  مخزن 12000 لیتری سه لایه عمودی

مناسب جهت ذخیره انواع مایعات

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه  مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه

مناسب جهت نگهداری آب آشامیدنی،نفت،گازوئیل،اسید ذخیره آب در این مخزن بدلیل سه لایه بودن مخزن در دراز مدت بدون جلبک زدن امکانپذیر می باشد

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه  مخزن 15000 لیتری عمودی سه لایه

مناسب جهت نگهداری آب آشامیدنی،نفت،گازوئیل،اسید ذخیره آب در این مخزن بدلیل سه لایه بودن مخزن در دراز مدت بدون جلبک زدن امکانپذیر می باشد

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتری 3 لایه عمودی  مخزن 2000 لیتری 3 لایه عمودی

مناسب جهت نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتری 3 لایه عمودی  مخزن 2000 لیتری 3 لایه عمودی

مناسب جهت نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 250 لیتری 3 لایه عمودی  مخزن 250 لیتری 3 لایه عمودی

مناسب جهت نگهداری آب و مایعات , ضد جلبک

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 250 لیتری 3 لایه عمودی  مخزن 250 لیتری 3 لایه عمودی

مناسب جهت نگهداری آب و مایعات , ضد جلبک

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه