استاندارد ساخت
  • نشان استاندارد
clear-bug-div
مخازن افقی طبرستان

مخازن افقی طبرستان

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مناسب جهت حمل و نقل و نگهداری مایعات

 
1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مناسب جهت حمل و نقل و نگهداری مایعات

 
1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مخزن 100 لیتری افقی مناسب جهت نگهداری انواع مایعات

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 100 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مخزن 100 لیتری افقی مناسب جهت نگهداری انواع مایعات

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 1000 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مناسب جهت نگهداری و حمل ونقل مایعات از جمله آب, نفت, گازوئیل , اسید

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1000 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 1000 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مناسب جهت نگهداری و حمل ونقل مایعات از جمله آب, نفت, گازوئیل , اسید

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان  مخزن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان

مناسب برای ذخیره آب و انواع مایعات دیگر

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان  مخزن 10000 لیتری افقی سه لایه طبرستان

مناسب برای ذخیره آب و انواع مایعات دیگر

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1200 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1200 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
5,900,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1200 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1200 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
5,900,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1500 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 1500 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 1500 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 2000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 2000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 2000 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 220 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 220 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 220 لیتری افقی 3 لایه طبرستان  مخزن 220 لیتری افقی 3 لایه طبرستان

مناسب جهت نگهداری آب , انواع مایعات ، ضدجلبک ، آنتی باکتریال امکان نگهداری و ذخیره آب آشامیدنی برای دراز مدت بدون جلبک زدن آب

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 220 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 220 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مخزن 220 لیتری افقی مناسب جهت حمل و نقل انواع مایعات

 
1,550,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
مخزن 220 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان  مخزن 220 لیتری افقی پلی اتیلن طبرستان

مخزن 220 لیتری افقی مناسب جهت حمل و نقل انواع مایعات

 
1,550,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه