استاندارد ساخت
  • نشان استاندارد
clear-bug-div
وان پلی اتیلن طبرستان

وان پلی اتیلن طبرستان

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
وان 100 لیتری پلی اتیلن طبرستان  وان 100 لیتری پلی اتیلن طبرستان  1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 1000 لیتری پلی اتیلن  وان 1000 لیتری پلی اتیلن

مناسب جهت صنایع غذایی بهداشتی آبکاری

 
5,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 150 لیتری پلی اتیلن طبرستان  وان 150 لیتری پلی اتیلن طبرستان  1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 180 لیتری پلی اتیلن کوتاه جدید  وان 180 لیتری پلی اتیلن کوتاه جدید

مناسب جهت صنایع آبکاری،غذایی،بهداشتی

 
1,431,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 250 لیتری پلی اتیلن  وان 250 لیتری پلی اتیلن

مناسب جهت آبکاری، پرورش ماهی

 
1,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 32 لیتری پلی اتیلن طبرستان  وان 32 لیتری پلی اتیلن طبرستان  460,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 500 لیتری گرد طبرستان  وان 500 لیتری گرد طبرستان  2,450,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان 60 لیتری پلی اتیلن طبرستان  وان 60 لیتری پلی اتیلن طبرستان  650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان حمام پلی اتیلن طبرستان  وان حمام پلی اتیلن طبرستان

زیبا, سبک, قابل جابجایی, باصرفه

 
2,370,800 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان طبرستان 20 لیتری پلی اتیلن  وان طبرستان 20 لیتری پلی اتیلن  280,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان طبرستان 300 لیتری گرد  وان طبرستان 300 لیتری گرد  1,650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان طبرستان 360 لیتری پلی اتیلن  وان طبرستان 360 لیتری پلی اتیلن  2,750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
وان طبرستان 550 لیتری پلی اتیلن  وان طبرستان 550 لیتری پلی اتیلن  3,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه